Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Szukaj w artykułach

Kategorie artykułów

Słownik

Reklama

Dołącz do nas

Newsletter

Tagi:

Wsparcie dla ekologicznych OPP

2017-01-19 10:40:07

Składając w 2017 roku roczną deklarację rozliczeniową (PITY 2016) każdy podatnik może udzielić wsparcia finansowego wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego w postaci 1% należnego podatku, wynikającego z rozliczenia rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Status organizacji pożytku publicznego

W Polsce działa kilkanaście tysięcy organizacji pozarządowych, ale tylko część z nich posiada status OPP, który daje prawo do pozyskiwania środków na swoją działalność statutową z 1% podatku wykazanego w rocznym rozliczeniu pit przez osoby fizyczne. Wykaz organizacji posiadających w danym roku status OPP ogłasza na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Każda organizacja ma wytyczone cele swojego działania i zadania do wykonania. Mimo wysiłków wolontariuszy nie zawsze można realizować cele bez wsparcia finansowego. Pieniądze mogą być pozyskiwane z darowizn, dotacji. Każda złotówka jest cenna. Nawet najmniejsze kwoty z 1% w sumie mogą stanowić poważne wsparcie dla OPP.

Głównym warunkiem uzyskania statusu OPP jest prowadzenie przez co najmniej dwa lata działalności w obszarach tzw. pożytku publicznego. Obszary te, to m.in..pomoc społeczna i pomoc rodzinie, ochrona zdrowia, działalność na rzecz kultury i sztuki, działalność proekologiczna, pomoc prawna,, działalność na rzecz równouprawnienia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność charytatywna itd.

Organizacje spełniające warunki zostają wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego ( w skrócie KRS). Obowiązkiem organizacji, które posiadają status OPP jest publikowanie i składanie każdego roku w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania finansowego i merytorycznego. Niezłożenie sprawozdania może spowodować utratę statusu OPP.

Organizacje proekologiczne

Wiele organizacji pożytku publicznego stawia sobie za cel statutowy ochronę naturalnego środowiska.

W tej kategorii znajdują się organizacje, których celem jest m.in:

 • zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej porzez aktywną edukację
 • promowanie postaw proekologicznych,
 • wspieranie ekorozwoju,
 • zachowanie naturalnego środowiska,
 • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, m.in.cennych terenów przyrodniczych
 • wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów
 • działania na rzecz ekologicznej komunikacji,
 • ochrona naszej planety Ziemi.

Od kogo organizacje proekologiczne mogą otrzymać 1%

Wsparcie dla organizacji pożytku publicznego w postaci 1% swojego podatku wykazanego w rocznej deklaracji pit mogą przekazać podatnicy rozliczający w Polsce następujące PITY 2016:

 • PIT-36, PIT-37 - rozliczenie podatkowe z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej 18% i 32%,

 

 • PIT-36L - rozliczenie w formie podatku liniowego (19%) od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej ,

 

 • PIT-38 - 19% podatek od dochodów kapitałowych (uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych itp)

 

 • PIT-39 - 19% podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ,

 

 • PIT-28 - podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

1% dla OPP mogą też przekazać emeryci i renciści, ale pod warunkiem, że zrezygnują z pomocy ZUS i samodzielnie wypełnią PITY 2016.. Podobna zasada dotyczy pracowników rozliczanych przez pracodawcę. Kiedy sami rozliczą pity 2016, wtedy będa mogli przekazać 1% i skorzystać z przysługujących im ulg podatkowych.

1% podatku dochodowego nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe itd. Przedsiębiorca będacy osoba fizyczną, ma takie prawo.

Sposób składania formularzy podatkowych nie ma tutaj znaczenia. Wniosek o przekazanie 1% OPP możemy wpisać na formularzach papierowych, ale też rozliczając pit online. PITY 2016 możemy sporządzić przez internet np.z pomocą programu PITax.pl Łatwe podatki i wydrukować deklaracje do złożenia bezpośrednio w urzędzie lub przez pocztę albo zdecydować się na wygodniejszą formę i rozliczyć pit elektronicznie. Wtedy można wysłać pit do urzędu skarbowego online o każdej porze nie wychodząc z domu..

Przekazanie 1% należnego podatku w PIT 2016 jest wyjątkowo proste. Wniosek stanowi integralną część deklaracji podatkowej. Na jednym składanym formularzu nie możemy wpisać więcej niż jeden numer KRS organizacji. Jeżeli chcemy wesprzeć kwotą 1% naszego podatku więcej organizacji, możemy to zrobić tylko wtedy, gdy składamy w tym samym roku więcej deklaracji podatkowych (np, PIT 36 i PIT 28). Wtedy na każdej z nich mamy możliwość obdarowania innej organizacji. Możemy też powtórzyć ten sam KRS na wszystkich formularzach. Na wniosku możemy też wpisać cel szczegółowy, na jaki chcemy przeznaczyć nasze pieniądze - konkretne działanie lub osobę.

1% w korygowanej deklaracji

Jeśli PITy 206 rozliczył nasz pracodawca lub organ rentowy, możemy mimo to samodzielnie rozliczyć pit i wpisać w nim KRS organizacji, której chcemy przekazać 1%.

Natomiast nasze rozliczenie bez wniosku o przekazanie 1% dla OPP możemy skorygować. Na nowym druku zaznaczamy pole “korekta zeznania”, wprowadzamy zmiany, czyli wypełniamy wniosek o przekazanie 1% dla OPP, a następnie przekazujemy pit do urzędu skarbowego. Mamy tu ograniczony czas. Skuteczną korektę deklaracji możemy złożyć przed upływem miesiąca od ustawowego terminu.Korekta złożona później nie będzie skuteczna i OPP nie otrzyma pieniędzy.

Przekazanie 1% do OPP

Środki z 1% przekazuje naczelnik urzędu skarbowego na konta organizacji pożytku publicznego w terminie do końca lipca. Organizacje podają numery kont bankowych. Pieniądze zostaną przekazane organizacjom wskazanym przez podatników.