Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Szukaj w artykułach

Kategorie artykułów

Słownik

Reklama

Dołącz do nas

Newsletter

Tagi:

Raport - Przemysł spotkań w Warszawie 2009

2009-09-23 13:37:41

Raport opracowany przez: Warsaw Convention Bureau ?MICE Poland? Warszawa, jako stosunkowo młode miasto na mapie atrakcyjnych kongresowo destynacji na świecie, coraz częściej pojawia się w swiadomości organizatorów spotkań i wydarzeń biznesowych. Po raz kolejny została zauważona przez światowe stowarzyszenia prowadzące rankingi miast pod kątem liczby zorganizowanych spotkań i wydarzeń biznesowych. International Congress and Convention Association oraz Union of International Associations, to dwie organizacje, które każdego roku przygotowują statystyki dotyczące przemysłu spotkań.

ICCA opracowuje swój ranking na podstawie zebranych danych o spotkaniach stowarzyszeń (association meetings) z podziałem na dwie kategorie: międzynarodowe stowarzyszenia rządowe (international governmental association) oraz międzynarodowe stowarzyszenia pozarządowe (international non-governmental organizations/associations), które spełniają jednoczeąnie

trzy warunki:

odbywają się cyklicznie,

skupiają minimum 50 uczestników

uczestnicy pochodzą z co najmniej trzech, różnych krajów.

 

Drugą publikacją, na podstawie której można analizować warszawski rynek spotkań stowarzyszeń jest raport „International Meetings Statistics for the year 2007” wydany przez Union of International Associations (UIA). W porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym z 30 spotkaniami Warszawa zajmowała 52. miejsce na świecie, jej pozycja w roku 2007 znacznie się

wzmocniła. Zgodnie z „International Meetings Statistics for the year 2007” w 2007 roku Warszawa wspólnie z Dablinem została sklasyfikowana na 43. pozycji na świecie z 43 spotkaniami stowarzyszeń, które odbyły się na jej terenie.

 

Oprócz Warszawy, w rankingu miast UIA znalazł się również na 84. pozycji z 23 spotkaniami Kraków, wspólnie z siedmioma innymi destynacjami.

 

Statystyki UIA pozwalają nam również przedstawić tendecje, jakie kształtują się pod kątem liczby organizowanych spotkań w Warszawie. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że w latach 2003-2006 zauważalny jest spadek liczby organizowanych spotkań,jednak porównując lata 2006 i 2007 obserwujemy lekki wzrost.


Na łamach „International Meetings Na podstawie liczby spotkań organizowanych w latach 2003-2007 w Polsce możemy stwierdzić, że dotychczas najlepszym rokiem okazał się 2005.

 

Analizę ilościową rozpoczniemy od charakterystyki liczby uczestników według rodzaju spotkania/wydarzenia biznesowego. W 2008 roku w sumie w spotkaniach wzięło udział 1 174 661 uczestników. Wydarzenia te można zaklasyfikować do pięciu kategorii tematycznych. Najwiąksza grupa to spotkania/wydarzenia o charakterze medycznym, w których w sumie wzięło udział 646 673 uczestników, co stanowiło 55 proc. całości. Najmniejszą grupą stanowiły spotkania tematycznie związane z informatyką i komunikacją – 69 256 i 6 proc. całości.

Kolejnym analizowanym aspektem jest liczba uczestników biorących udział w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych w rozbiciu na ich kategorię. W raporcie został wykorzystany podział na cztery kategorie – targi i wystawy, kongresy i konferencje, wydarzenia korporacyjne oraz wydarzenia motywacyjne. Ponad 47 proc. wszystkich omawianych spotkań i wydarzeń stanowią targi i wystawy, w których wzięło udział 552 628 uczestników. Kolejną grupę stanowią kongresy i konferencje z 364 942 uczestnikami (31 proc.) oraz wydarzenia korporacyjne 217 606 uczestników i 19 proc. Najmniejszą liczebnie kategorią okazały się wydarzenia motywacyjne (39 485 uczestników i 3 proc.). (rys. 11) Oprócz podziału na rodzaje i kategorie wszystkie spotkania/wydarzenia zostały również podzielone na trzy grupy ze względu na długość ich trwania. Ponad 96 proc., co daje 3938 wszystkich spotkań/wydarzeń biznesowych trwało krócej niż trzy dni.

Analizie ilościowej została również poddana liczba uczestników w rozbiciu na poszczególne miesiące. Na tej podstawie zostały określone mesiące, w których w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych na terenie Warszawy brało udział najwięcej uczetników. I tak, pierwsze miejsce zajmuje marzec z liczbą ponad 193 960 uczestników spotkań, co stanowi 17 proc. w kontekście całego roku. Kolejnymi miesiącami, które w skali roku można określić jako bardzo owocne są luty 15 proc. i 170 734 uczestników, kwiecień 13 proc. i 157 869 uczestników oraz maj 11 proc. i 126 879 uczestników. Najgorszym miesiàcem okazał się lipiec, który z 1 proc. i 10 695 uczestnikami zajmuje ostatnie, dwunaste miejsce.

Oprócz podziału na rodzaje i kategorie wszystkie spotkania/wydarzenia zostały również podzielone na trzy grupy ze względu na długość ich trwania. Ponad 96 proc., co daje 3938 wszystkich spotkań/wydarzeń biznesowych trwało krócej niż trzy dni.

Analizy ujęte w Raporcie Przemysł spotkań w Warszawie 2009 już po raz kolejny obrazują warszawski rynek spotkań i wydarzeń biznesowych. Tegoroczna edycja, wzbogacona o szczegółowe opracowanie danych statystycznych pochodzących od dwóch międzynarodowych organizacji ICCA i UIA, w kontekście dynamicznego rozwoju branży jest tym bardziej istotna.

Warszawa, przez kolejne trzy lata, jako miasto-gospodarz ważnych spotkań i wydarzeń biznesowych ma niezwykły potencjał, aby zaakcentowaç swoje aspiracje do zostania środkowoeuropejską stolicą spotkań biznesowych.


W latach 2010-2012 liczne imprezy kulturalne, konferencje tematyczne oraz wydarzenia sportowe stworzą w Warszawie klimat miasta biznesowego, nowoczesnego i otwartego na nowe wyzwania.


W roku 2010 podczas 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Warszawa stanie się stolicą światowej muzyki. W roku 2011, w drugiej połowie stolica Polski obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej, natomiast w 2012 Warszawa będzie europejską stolicą piłki nożnej za sprawą organizowanych wspólnie z Ukrainą Mistrzostw Europy. Te trzy nadchodzące lata mogą sprawić, że Warszawa na długo zostanie w pamięci europejczyków, a jednocześnie
będzie miejscem, w którym organizacja spotkań i wydarzeń biznesowych uchodzi za prestiż.

Raport Przemysł spotkań w Warszawie 2009 to najpełniejsze opracowanie dotyczące branży spotkań w polskim mieście. Wnikliwa analiza jakościowo-ilościowa pozwala zbudowaç w sposób rzetelny obraz przemysłu spotkań w Warszawie. Ponad 4100 spotkań i wydarzeń biznesowych zebranych w jednej publikacji zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Światową Organizację Turystyki (WTO) tworzy opracowanie, które może być podstawą do głębszej analizy lokalnego rynku organizacji kongresów, konferencji i wydarzeń korporacyjnych.

Tegoroczna edycja raportu jest również wzbogacona o analizę ekonomiczną opracowaną przez pracowników Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na podstawie zebranych danych dotyczących spotkań i wydarzeń biznesowych odbywajàcych się w Warszawie w 2008 roku zostało przygotowane opracowanie ekonomiczne, które miało na celu oszacowanie liczby miejsc pracy oraz wielkości środków finansowych, które dla budżetu miasta generuje przemysł spotkań.


Takie dane pozwalają dokładnie określić tą prężnie rozwijającą się dziedzinę gospodarki oraz wspierają dążenia osób związanych z organizacją spotkań i wydarzeń biznesowych, do jak najszybszego wybudowania w Warszawie centrum kongresowego.

Raport Przemysł spotkań w Warszawie 2009 to publikacja, która po raz kolejny udowadnia, że Warszawa jest miastem biznesu i spotkań, a coraz większa liczba odbywających się na jej

terenie kongresów i wydarzeń korporacyjnych pozwala twierdzić, że europejscy i światowi organizatorzy spotkań również to zauważyli. Prawie 1,2 mln uczestników, którzy wzięli udział w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych w Warszawie w 2008 roku, z czego prawie 370 tys. uczestników kongresów, konferencji oraz spotkań stowarzyszeń to liczby, które potwierdzają, że Warszawa jest miastem spotkań. 96 proc. wszystkich omawianych uczestników w stolicy Polski spędziła mniej niż 4 dni i najchętniej wybierało marzec (193 960 tys.) oraz wrzesień (122 036 tys.).


Raport dotyczący 2008 roku pokazał również bardzo mocną pozycję wydarzeń korporacyjnych, które w skali wszystkich omawianych spotkań i wydarzeń biznesowych stanowią 61 proc.

Ponadto dokładnie zostały określone rodzaje, z czego najsilniejszą grupą okazały się spotkania i wydarzenia medyczne, których odbyło się 1701 (41 proc.). Warszawa coraz silniej buduje swój wizerunek miasta spotkań, nadal jednak prowadzone badania mogą pokazać jedynie fragment omawianego zjawiska. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Raport Przemysł spotkań w Warszawie 2009 powstał dzięki współpracy Warsaw Convention Bureau z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz uczelnią akademicką, co świadczy o budowaniu nowej jakości w ramach warszawskiego przemysłu spotkań. Daje to podstawy do stwierdzenie, że kolejne opracowania będą bogatsze merytorycznie i będą dotyczyły większej liczby obiektów.

Warsaw Meetings Industry Report 2009

Warsaw Convention Bureau „MICE Poland”

 

Raport Przemysł spotkań w Warszawie 2009

Krzysztof Celuch

Opracowanie analizy ekonomicznej

prof. dr hab. Ewa Dziedzic

prof. dr hab. Hanna Zawistowska

Szkoła Główna Handlowa

Szczegóły na:
http://www.warsawtour.pl/files/2009%20Warsaw_Meetings_Industry_Report.pdf

 
-------------------------------