Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Szukaj w artykułach

Kategorie artykułów

Słownik

Reklama

Dołącz do nas

Newsletter

Tagi:

Jak powinna wyglądać impreza firmowa zdaniem pracowników?

2009-11-06 11:23:48

Agencja Show Service Events Marketing przeprowadziła badania dotyczące podejścia pracowników do organizowania przez firmy imprez o charakterze integracyjnym.

Badanie ankietowe było prowadzone na tzw. „kliencie końcowym”, czyli pracowniku, potencjalnym uczestniku imprezy firmowej. Celem Show Service było zbadanie ogólnego nastawienia Polaków do tego typu inicjatyw i próba odpowiedzi na pytanie jak pracownik odbiera tego typu przedsięwzięcia. Jaki wpływ na pracowników mają imprezy integracyjne? Jaki rodzaj imprezy firmowej preferują? Czy wolą bawić się z szefostwem, czy tylko w ramach swojego działu? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższych wynikach.
W pierwszej części badania sprawdzano nastawienie pracowników do imprez firmowych. Przygotowane zostały dwa z pozoru podobne pytania. Pierwsze dotyczyło częstotliwości organizowania imprez dla wszystkich pracowników, drugie imprez organizowanych wyłącznie wewnątrz danego działu.

Na pytanie o częstotliwość organizowania imprez dla wszystkich pracowników danej firmy zdecydowana większość respondentów (49%) opowiedziała się za 2 imprezami rocznie. Można uznać tę wartość za optymalną ponieważ pozostali ankietowani w podobnej liczbie opowiadali się za imprezą częściej(26%) lub rzadziej(20%) niż dwa razy w roku. Inaczej rozkładają się proporcje w przypadku imprez organizowanych w ramach jednego działu. Zdecydowanie rośnie w tym przypadku chęć uczestnictwa w imprezie częściej niż dwa razy w roku(30%), która rośnie kosztem odpowiedzi, że wystarczy im jedno spotkanie rocznie(17%). Dość nietypowy jest wzrost odpowiedzi, że firma nie powinna wcale organizować imprez firmowych wewnątrz działu (13%). Z dokładnej analizy wynika, że taka odpowiedź udzielały najczęściej osoby z małych firm zatrudniających do 30 pracowników.
Z powyższych danych wynika, że pracownicy zdecydowanie oczekują od pracodawcy inicjatyw w postaci organizowanych imprez firmowych. W dalszej części badania podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytania co dla pracowników oznacza wspólna impreza i jakie mają do niej podejście.

Impreza firmowa - najlepszy sposób na dobre relacje między pracownikami

Pracownicy zapytani o cel imprezy najczęściej odpowiadali, że powinna to być budowa bliższych relacji między ludźmi(73%) i integracja różnych działów firmy(71%).Te wyniki zdecydowanie przeważają. Dla połowy badanych równie ważny były także takie czynniki jak: relaks, odpoczynek od codziennej pracy(51%) i tworzenie więzi z firmą(50%). Szczególnie cenna jest ta ostatnia odpowiedź z której można wywnioskować, że co drugiemu pracownikowi zależy na więzi, utożsamianiu się z firmą tylko potrzebuje inicjatywy pracodawcy. Ankietowani zwracają także uwagę, że imprezy mogą być połączone z imprezami okolicznościowe i stanowić dobrą okazję do uczczenia np. sukcesów firmy. Najmniejszy odsetek respondentów uznał, że impreza firmowa jest nagrodą dla pracowników za dobrze wykonaną pracę.

W kolejnym pytaniu znajdujemy potwierdzenie tezy, że imprezy integracyjne są bardzo dobrym narzędziem budowy relacji międzyludzkich. Pracownicy zapytani o swoje odczucia po imprezie firmowej najczęściej odpowiadali, że pomogło im to nawiązać bliższy kontakt z innymi współpracownikami(81%) i co więcej spowodowało to, że łatwiej im się współpracuje(71%).
38% badanych stwierdziło także, że po imprezie firmowej bardziej utożsamia się z firmą w której pracuje. Zdecydowanie najmniej popularne były odpowiedzi o zabarwieniu negatywnym. Tylko 5% respondentów uznało, że ma poczucie straconego czasu po imprezie firmowej, a 7% obawia się konsekwencji swoich zachowań.

Kto powinien uczestniczyć w imprezach firmowych?

Dylemat czy organizować tego typu przedsięwzięcia wyłącznie dla pracowników, czy też dla pracowników z rodzinami pojawia się przy każdej imprezie. Respondenci nie są tutaj zgodni. Aż 40% zadecydowało, że impreza powinna być organizowana wyłącznie dla pracowników. Połowa badanych wskazała jednak, że oczekiwałaby imprez zamiennie, raz wyłącznie dla pracowników, innym razem z rodzinami. Wiek respondentów nie miał w tym przypadku znaczenia. Niezależnie czy na pytanie odpowiadali młodsi czy starsi pracownicy procent odpowiedzi rozkładał się podobnie.

Pracownicy byli zdecydowanie bardziej jednomyślni w przypadku pytania: czy impreza powinna być organizowana dla wszystkich bez wyjątku czy np. rozdzielnie dla kadry zarządzającej i pracowników. Ponad połowa (56%) zdecydowanie odparła, że tylko pełny skład sprzyja integracji, a dodatkowo 13% uznało, że raczej nie powinno się robić oddzielnych imprez. 25% zdecydowało, że wypada zamiennie organizować spotkania bez udziału przełożonych. Odpowiedzi twierdzące zyskały tylko marginalne ilości głosów. Można jednoznacznie ocenić, że pracownicy chcą się integrować z szefostwem i innymi działami firmy.

Lubimy decydować o rodzaju imprez

Niemal połowa (46%) respondentów uznała, że decyzję powinien podjąć odpowiedni dział w firmie w oparciu o opinie pracowników. Tego typu odpowiedź może wynikać z własnych doświadczeń respondentów i być związana z dotychczasowymi działaniami odpowiedniej komórki w firmie w której pracują. Co trzeci pracownik chciałby mieć jednak większy wpływ na decyzję o organizacji imprezy i skłaniałby się ku demokratycznym wyborom. Pracownicy na podstawie firmowej sondy mogliby w ten sposób wyrazić bezpośrednio swoje zdanie. Pracownicy nie skłaniają się ku odpowiedziom radykalnym. Nie chcą by pracodawca narzucał im decyzję ani nie chcą mieć decydującego głosu. Te odpowiedzi zyskały odpowiednio 8% i 17%.

Jakiej imprezy oczekują pracownicy?

Najpierw aktywnie potem relaks to model imprezy, która odpowiada największej grupie badanych. 64% pracowników właśnie takiej imprezy oczekuje. Co drugi badany wskazał, że optymalny dla niego rodzaj imprezy to taka o charakterze biesiadnym. Co trzeci pracownik przystałby na imprezę czysto aktywną np. spływ kajakowy lub nawet połączoną z elementami rywalizacji. Nie ma natomiast wielkich różnic w oczekiwaniach kobiet i mężczyzn. Zauważalna dysproporcja była tylko przy wyborze imprezy mieszanej (najpierw aktywna później relaks). Forma ta odpowiada 73% kobiet i 57% mężczyzn.

Pracownicy spytani o to co ma dla nich największy wpływ na imprezie firmowej jako dwa główne powody podali: rodzaj oferowanych atrakcji (64%) i możliwość spędzenia czasu ze współpracownikami(59%). Budująca jest szczególnie druga odpowiedź, bo oznacza, że pracownicy czują potrzebę integracji i co więcej jest to dla nich ważniejsze niż praktyczne aspekty imprezy (lokalizacja, jedzenie, alkohol). Z organizacyjnych kwestii jako najważniejsza wskazana została lokalizacja imprezy (41%). Takie sprawy jak jedzenie czy alkohol na imprezie są kluczowe dla co czwartego badanego.

Pracownicy nie lubią oficjalnych spotkań

Pracownicy najbardziej jednomyślnie odpowiedzieli na pytanie o styl imprezy firmowej jaki preferują. Połowa badanych chciałaby, aby impreza odbyła się „na luzie”, a kolejne 46% oznajmiło, że powinna to być rozrywka w „rozsądnych granicach”. Mamy więc 96% pracowników, którzy zdecydowanie odrzucają formułę oficjalnej imprezy. Oficjalne spotkanie cieszy się poparciem tylko 4% badanych, a chęć uczestnictwa w bankiecie wskazuje jedynie 1% respondentów.

W analizie bardzo ważnym aspektem była również próba zbadania wydatków na imprezę firmową jakich oczekują pracownicy. Największa liczba pracowników(45%) oszacowała wydatki na 1 pracownika na poziomie 200-500 PLN. 35% respondentów uznało, że wystarczająca będzie kwota z przedziału 100-200 PLN. Wyższe kwoty wskazało tylko kilka procent badanych. Pracownicy uznali, że kwota poniżej 100 PLN jest zdecydowanie za niska. Na budżet poniżej 100 PLN zgodziłoby się tylko 6% badanych.

Źródło: Agencja Artystyczna Show Service Sp. z o.o.
http://showservice.pl
-------------------------------