Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Szukaj w artykułach

Kategorie artykułów

Słownik

Reklama

Dołącz do nas

Newsletter

Tagi:

Integracja pracowników

2009-11-17 09:37:11

Chcesz stworzyć dobrze zgrany team pracowników, który rozumiał będzie się niemal bez słów? Uważasz, że dobra atmosfera w pracy jest kluczem do sukcesu? Jeśli tak, integracja pracowników to rozwiązanie dla twojego przedsiębiorstwa.

Jest ona jedną z socjotechnik, którą stosuje się, by zespolić załogę i wypracować wspólnotę ideową, wykreować stosunki oparte na wzajemnej pomocy, wsparciu, przyjaźni, koleżeńskości, odpowiedzialności, obowiązkowości itd. Głównym jej założeniem jest doprowadzenie do tego, by pracownik identyfikował się z przedsiębiorstwem. Działania, jakie składają się na integrację pracowników, mają za zadanie stworzyć nie tylko miłą atmosferę w pracy, ale przede wszystkim doprowadzić do zmotywowania zatrudnionych w firmie osób do dalszej bardziej wytężonej pracy na jej rzecz. Nie jest bowiem tajemnicą, że zyski wypracowane przez najlepszych w dużej mierze składają się na przychód przedsiębiorcy.

 

Metody integracji

Zostały one opracowane celem przeciwdziałania znużeniu, wyczerpaniu fizycznemu, wypaleniu zawodowemu oraz obniżeniu poczucia własnej wartości. Aby zintegrować pracowników, można wykorzystać jedną z wielu technik.

 

Metoda obrad

Jedną ze sposobów umożliwiających integrację pracowników jest metoda obrad. W takim spotkaniu może uczestniczyć nawet kilkaset osób. Organizuje się je zawsze w określonym miejscu i o określonej porze. Służy wymianie poglądów komunikacji, naradzaniu się, podejmowaniu decyzji. Zebrani mają możliwość zabrania głosu w sprawach istotnych dla nich, dla ich działań oraz dla całego przedsiębiorstwa. Spośród różnych form obrad wyróżnia się następujące: kongres, zjazd, konferencja, zebranie, narada, posiedzenie oraz odprawa.

 

Metoda radaru personalnego

Metoda radaru personalnego to doskonały sposób, który umożliwia pracownikom ocenę pracodawcy. Aby spełniła swoją rolę, powinna zostać zachowana regularność oceny wraz z obiektywnością. Ta ocena kadrowa ma niewątpliwy atut, jakim jest motywacja do lepszej pracy, ale nie tylko. Pracownicy są bardziej świadomi wyników, bardziej identyfikują się z grupą. Przede wszystkim zaś metoda ta wymusza w nich konieczność omawiania wszelkich problemów, także z komunikacją, na bieżąco. Informacje, jakie uzyskać można dzięki ocenie pracowniczej, mogą zostać zastosowane m.in. w:

 • planowaniu potrzeb kadrowych firm oraz planowaniu ścieżki rozwojowej pracownika

 • kontroli i ocenie funkcji personalnej

 • integrowaniu oraz odpowiednim doborze i przemieszczaniu pracowników

 

Metoda MAPS

Jeśli celem jest racjonalny dobór pracowników, by uwzględnić preferowane przez nich zajęcia, warto zastosować metodę MAPS. Polega ona na doprowadzeniu do pożądanej formalizacji działań nieformalnych. Aby wprowadzić to działanie, należy wykonać kilka kroków:

 • przede wszystkim należy określić cel, jaki chce się osiągnąć, przedmiot oraz zakres organizowania

 • zebrać informacje

 • zbudować wiązkę zadań i preferencji pracowniczych

 • w dalszym kroku trzeba uzyskać wstępne projekty nowej organizacji pracy oraz zaprojektować nową, a następnie wdrożyć projekt

 • na koniec należy prowadzić okresową ocenę funkcjonowania organizacji pracy

Istotą tej metody jest bezpośrednie uczestnictwo w konstruowaniu nowego systemu pracy oraz wysokie wykwalifikowanie i zaangażowanie.

 

Metoda grup autonomicznych

Integracja pracowników to cel, który osiągnąć można także dzięki wprowadzeniu metody grup autonomicznych. Każdy team zajmuje się wykonaniem określonych zadań ściśle ze sobą powiązanych Dodatkowo poprzez te działania członkowie konkretnych grup zaspokajają własne potrzeby i realizują zadania, które składają się na całościowy sukces instytucji, w której pracują. Mimo iż odpowiedzialność za wykonywane zadania jest zbiorowa, podejmowane działania charakteryzują się dużym stopniem samodzielności. Grupa ma możliwość podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie: doboru członków grupy, z którymi chce współpracować, wyboru lidera, planowania i podziału zadań w grupie oraz tempa i czasu pracy. Każdy jej członek ma zaś obowiązek aktywnego uczestnictwa w zebraniach zespołu, ale przede wszystkim realizacji ustalonych zamierzeń.

 

Metoda kół jakości

Metoda kół jakości stawia na zorganizowane ochotniczo grupy pracowników z jednej komórki organizacyjnej. Ich zadaniem jest analizowanie, szukanie rozwiązań istniejących problemów. Myślą przewodnią jest teza: jakość produkowanych wyrobów zależy od wszystkich pracowników, nie tylko od wyspecjalizowanych służb jakości i nadzoru technicznego.

 

Metoda D. Petersena

Gdy chce się uzyskać m.in. takie cele jak większa skłonność do akceptowania różnych zmian organizacyjnych, poprawa stosunków międzyludzkich, wzrost zaufania do kadry kierowniczej oraz ugruntowanie pracy zespołowej można zastosować metodę D. Petersena. Do osiągnięcia powyższych korzyści konieczne jest, by podwładni byli wysoko wyspecjalizowani, inteligentni i posiadali duży bagaż zawodowych doświadczeń. Metoda składa się z 8 kroków:

 • ujawnienie księgowości

 • sformułowanie grupy sterowania

 • szukanie pomocy z zewnątrz

 • znalezienie miejsca eksperymentowania

 • nagłaśnianie projektów

 • aktywizacja grupy sterowania

 • obserwacja i wnioskowanie

 • nagłaśnianie pomysłów

 

Cele integracji

Najlepszą formą integracji pracowników jest przede wszystkim zabawa. Można wtedy rozwiązywać problemy oraz lepiej się poznać, by usprawnić współpracę. Często motywuje ona do zdrowej rywalizacji. Ta z kolei jest pierwszym krokiem do zwiększenia obrotów firmy. Cel, jaki chce się dzięki niej osiągnąć wpływa na rodzaj wybranego scenariusza.

 

Jeśli w zamierzeniu ma się zbudowanie nowego zespołu pracowników, którzy będą sprawnie ze sobą współpracować, warto tak zorganizować imprezę, by obecni na niej ludzie mogli przede wszystkim poznać się w nieformalnej atmosferze. Nie bez znaczenia jest także możliwość zbudowania przez współpracujących ze sobą wzajemnych relacji opartych na zaufaniu oraz ustalenie zasad obowiązujących w grupie.

 

Kiedy celem integracji jest usprawnienie pracy zespołu już istniejącego, przede wszystkim powinno się umożliwić mu wyeliminowanie wszelkich „zgrzytów” i wyjaśnienie nieporozumień. W rezultacie spotkanie firmowe pod hasłem „integracja pracowników” umożliwia refleksję nad dotychczasową działalnością. Często jest ono także pobudką do znalezienia usprawnień.

 

Jeśli w firmie formuje się nowy zespół, w skład którego wchodzą pracujący niegdyś konkurujący ze sobą ludzie, integracja pracowników wydaje się wtedy niezbędna. Warto więc w takim wypadku zorganizować imprezę firmową, której scenariusz będzie nastawiony na zabawy pomagające uczestnikom zmienić sposób myślenia do tego stopnia, że rywalizację zamienią oni na wzajemną pomoc i współgranie.

 

Gdy chce się zdefiniować role w zespole powinno się tak zorganizować spotkanie firmowe, by pozwolić uczestnikom odnaleźć swoje miejsce w zespole. Dzięki temu uniknie się marnowania energii przez pracowników, którzy będą wchodzić tylko w te role, w których staną na wysokości zadania. Ścisłe określenie ról każdego członka w zespole uniemożliwi także walkę o stanowiska.

 

Imprezy firmowe sprzyjają także bez wątpienia integracji całego przedsiębiorstwa. Stanowią one lekcję lojalności wobec pracodawcy oraz pomagają kreować poczucie wspólnoty między pracownikami. W rezultacie powodują też dumę z możliwości pracy w danej firmie.

 

Wyprawy, które organizowane są w ramach spotkań firmowych, mogą polepszyć także komunikację pomiędzy określonymi działami w przedsiębiorstwie. Często bowiem jest tak, że pracownicy, którzy się nie znają na innej niż zawodowa płaszczyźnie, nie potrafią się porozumieć, co powoduje problemy we współpracy.

 

Integracja pracowników jest najlepszą metodą na uniknięcie konfliktów w zespole i przedsiębiorstwie. Oprócz tego bardziej swobodne kontakty ułatwiają komunikację. Ta z kolei jest gwarantem osiągnięcia dobrych rezultatów, gdyż wpływa na lepszą koordynację działań.

natalia jurga

Źródło:
Fabrykaadrenaliny.pl
Mfiles.pl
-------------------------------