Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Szukaj w artykułach

Kategorie artykułów

Słownik

Reklama

Dołącz do nas

Newsletter

Tagi:

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

2009-05-30 12:28:54

W dniu 21 kwietnia 2009 r. została ogłoszona nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.). Ustawa ma usprawnić walkę z chuligaństwem, polepszyć bezpieczeństwo na organizowanych imprezach oraz na polskich stadionach za pomocą szeregu nowo wprowadzonych rozwiązań. Nowa ustawa zaostrza kary za naruszanie porządku i bezpieczeństwa imprez masowych. Wprowadzenie ustawy ma na celu ma zapewnić m.in. bezpieczny przebieg Euro 2012.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

 

W dniu 21 kwietnia 2009 r. została ogłoszona nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.). Ustawa ma usprawnić walkę z chuligaństwem, polepszyć bezpieczeństwo na organizowanych imprezach oraz na polskich stadionach za pomocą szeregu nowo wprowadzonych rozwiązań. Nowa ustawa zaostrza kary za naruszanie porządku i bezpieczeństwa imprez masowych. Wprowadzenie ustawy ma na celu ma zapewnić m.in. bezpieczny przebieg Euro 2012.

 

Nowa ustawa wprowadza surowe kary za wykroczenia i przestępstwa, których można się dopuścić w związku z imprezami masowymi. Wprowadzono również nowe rodzaje czynów zabronionych, których nie wolno się dopuścić w związku z imprezą masową, a które nie były uwzględnione w dotychczasowej ustawie.

Za wnoszenie lub posiadanie na meczach alkoholu grozić będzie kara ograniczenia wolności albo grzywną nie niższa niż 2 tys. zł. Za wnoszenie materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów grozić będzie grzywna, ograniczenie wolności, albo od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Wdarcie się na teren, na którym rozgrywane są mecze, będzie karane grzywną, ograniczeniem wolności albo karą więzienia do trzech lat. Za rzucanie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie będzie grozić grzywna, ograniczenie wolności albo do dwóch lat więzienia (taka sama kara czeka tego, kto naruszy nietykalność członka służby porządkowej). Kara grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat będzie grozić sprawcom wymienionych czynów - jeśli zakryją oni twarz w celu uniemożliwienia rozpoznania.

Wobec ukaranych za wykroczenia podczas imprezy sportowej sąd będzie orzekał od dwóch do sześciu lat tzw. zakazu stadionowego, który będzie połączony z obowiązkiem stawiania się na komisariacie policji w czasie meczu (co ma na celu lepsze egzekwowanie istniejącego zakazu). Ponadto zakaz ten obejmie teraz także zagraniczne mecze danego klubu lub reprezentacji Polski.

Postępowanie w sprawie wykroczeń i przestępstw popełnionych w związku z imprezą masową odbywać się będzie w trybie przyspieszonym.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych umożliwia sądowi wymierzenie kary do górnej granicy jej ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, jeżeli sprawca ukarany lub skazany za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ustawie, w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania lub skazania popełni ponownie podobne umyślne wykroczenie lub przestępstwo.

W ustawie znalazła się nowa definicja imprezy masowej, a także wyraźne rozróżnienie imprez sportowych od imprez masowych artystyczno-rozrywkowych.

  • Impreza masowa – należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1 000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300;

  • Impreza masowa o podwyższonym ryzyku – należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, jak wynika z posiadanych informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji; w przypadku organizacji takiej imprezy wymienione w pkt 1 liczby miejsc dla osób wynoszą odpowiednio 300 i 200;

     

  • Impreza sportowa – należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej;

     

 

Ustawa wprowadza że, za bezpieczeństwo imprezy masowej, jej zabezpieczenie pod względem medycznym oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego miejsca imprezy odpowiada organizator. 

 

organizator imprezy masowej – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową.

 

Zmianie uległy dotychczas obowiązujące rozwiązania dotyczące liczby członków służb porządkowych, w nowej ustawie nie zawarto przepisu o odpłatnym działaniu Policji w czasie zabezpieczania imprez masowych, powodem takiej decyzji był brak stosowania go w praktyce.

Ustawa zakłada, że organizatorzy meczów piłki nożnej i innych imprez "podwyższonego ryzyka" muszą utrwalać ich przebieg - w drodze rozporządzenia mają być określone m.in. wymagania techniczne dla urządzeń, umożliwiające wykorzystanie obrazu i dźwięku w postępowaniu wobec zakłócających porządek.

Na stadionach piłkarskich ma być wprowadzony jednolity elektroniczny system identyfikacji osób. Gromadzone dane obejmą imię, nazwisko i PESEL, a gdy go nie nadano - numer dokumentu tożsamości. Sejm odłożył do sierpnia 2010 r. wprowadzenie obowiązku identyfikacji osób podczas meczów organizowanych poza zawodową ligą piłkarską.

Z identyfikacją osób wchodzących na stadion łączyć się będzie już samo kupno biletów - kibic będzie musiał okazać przy tym swój dokument tożsamości. Osobie z zakazem stadionowym lub klubowym bilet nie będzie sprzedany. Sprzedaż biletów na mecze piłkarskie będzie prowadzona jedynie na miejsca siedzące.

Treść ustawy - ustawa impreza masowa

Ustawa zacznie obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2009 roku., z tym że regulacje dotyczące identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej, dotyczące meczów piłki nożnej organizowanych poza ligą zawodową, wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.

 
-------------------------------