Konferencje są spotkaniami, zebraniami określonej grupy osób, związanej ze sobą poprzez przynależność do wspólnej organizacji, czy instytucji lub działalność w okreslonej dziedzinie życia prywatnego lub zawodowego ale związanej podobnymi zainteresowaniami. Konferencje zwołuje się z określonego powodu, np. w celu przedstawienia nowości lub omówienia zagadnień, bądź problemów dotyczących konkretnej branży.

W obecnym czasie można odnieść wrażenie, że taki oficjalny typ spotkań stał się wręcz modny. Każda organizacja, która próbuje zaakcentować swoją obecność na danym rynku, organizuje konferencję. Sympozja są także modne wśród studentów, najczęściej należących do kół naukowych. Modne są zagraniczne wyjazdy na konferencje tematyczne, naukowe. Politycy biorą udział w konferencjach prasowych, które odbywają się praktycznie po każdym wydarzeniu mogącym zainteresować społeczeństwo. Tak więc konferencje są doskonałą formą przedstawienia informacji wiedzy ale rownież służą do budowania marki firmy.